• Slide

    ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2563 เป็นเวลา 15 วัน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

  • Slide2

    ข้อมูลเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"

  • เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุครบ 2 ถึง 5 ปี(นับถึง 16 พ.ค. 63) เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 63 เวลา 08.00 - 15.00 น. สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย(ศพด.บ้านหนองแดง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 095-5401659 และ 042-990401

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
175050
TodayToday201
All_DaysAll_Days175050

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th