• Slide

    การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Slide2

    วันนี้(22 ธันวาคม 2560) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้จัดโครงการประชุมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย โดยพิธีเปิดโครงการมีนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวได้เชิญผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านทะเบียนพาณิชย์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย และวิทยากรจากเทศบาลเมืองหนองคายในการให้ความรู้เรื่องภาษีของท้องถิ่น สุดท้ายเป็นการแนะนำและอธิบายการยื่นชำระภาษีให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

  • นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัยและ อสม. โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และพสกนิกรตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้ร่วมกันวางพานพุ่มทอง - เงิน ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนสาธารณะ

  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน รพสต. ในพื้นที่ บริษัท ห้างร้านต่างๆ และพ่อ แม่ผู้ปกครองของเด็กๆ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้แสดงออก และแสดงความสามารถของแต่ละคน เครื่องเล่น อาหาร และของแจกสำหรับเด็กๆ มากมาย ทั้งนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ในงานมา ณ โอกาสนี้

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th