• Slide

    เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง เสียภาษี หรือขอรับการอนุญาตต่างๆ หรือขอรับสวัสดิการต่างๆ หรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

  • Slide2

    เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้จัดการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์ "โพธิ์ชัยเกมส์ 62" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางบ้านนาจันทร์ และนี้คือภาพกิจกรรมในวันดังกล่าว

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เพิ่มเพื่อน
115482
TodayToday216
All_DaysAll_Days115482

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th