27 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (28 ตุลาคม 2564)

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 

Back to Top