การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย ตามลำน้ำโขง

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์