ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดำเนินการคัดเลือกในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th