ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ กรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Attachments:
Download this file (24-08-61.pdf)เอกสารประกาศฯ[ดาวน์โหลดประกาศฯ]1756 kB
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์ "โพธิ์ชัยเกมส์ 61" ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬากลางบ้านนาจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งในการแข่งขันปีนี้ มีการแข่งขันประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดกีฬา

  • การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เพิ่มเพื่อน
70530
TodayToday19
All_DaysAll_Days70530

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th