• Slide

    เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เรื่อง เสียภาษี หรือขอรับการอนุญาตต่างๆ หรือขอรับสวัสดิการต่างๆ หรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) คลิกที่รูป

  • Slide2

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ห้างร้านเอกชน พร้อมทั้งความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เพิ่มเพื่อน
73322
TodayToday32
All_DaysAll_Days73322

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th