สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : www.facebook.com/PhochaiNongkhai

 เพิ่มเพื่อน

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th