ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสม้ครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย (ผ.ถ. 4/5)

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
263626
TodayToday386
All_DaysAll_Days263626

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th