ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสม้ครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย(เขตเลือกตั้งที่ 2) (ส.ถ. 4/5)

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
293897
TodayToday140
All_DaysAll_Days293897

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th