ตามที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย โดยมีกำหนดให้เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จึงประกาศ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบแรก ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 รอบสอง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 การ

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
293906
TodayToday149
All_DaysAll_Days293906

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th