หน่วยงาน กองคลัง

Attachments:
Download this file (phochai_59_05.pdf)หน่วยงาน กองคลัง[กดดูรายละเอียด]32 kB

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@phochaiNK.go.th