เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ไม่มีหัวข้อ

กระดานข่าวเทศบาลตำบลโพธิืชัย

ยังไม่มีหมวดหมู่ในส่วนนี้

แนะนำ - ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ไม่มีหัวข้อ

กระดานข่าว แนะนำ - ร้องเรียน - ร้องทุกข์

ยังไม่มีหมวดหมู่ในส่วนนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
194296
TodayToday506
All_DaysAll_Days194296

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th