เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2 - 5 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง

 

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
194146
TodayToday356
All_DaysAll_Days194146

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th