ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กรณีได้รับแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างฯ ผ่านทางเพจ #หนองคายตาสับปะรด ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อประชาชนผู้แจ้งให้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยทราบกรณีปัญหาดังกล่าว

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
166762
TodayToday141
All_DaysAll_Days166762

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th