เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง เสียภาษี หรือขอรับการอนุญาตต่างๆ หรือขอรับสวัสดิการต่างๆ หรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) คลิกตามลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/88uor7

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
275006
TodayToday101
All_DaysAll_Days275006

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th