ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่น ๆ:

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการไม่บริการประชาชน

การป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบัญญัติ ทต.โพธิ์ชัย

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
308516
TodayToday198
All_DaysAll_Days308516

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th