รายการดาวน์โหลด

  

  คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี ภ.ด.ส.10


  

  คำขอทะเบียนพาณิชย์


  

  แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนประโยชน์การใช้ที่ดิน ภ.ด.ส.5


  

  แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน


  

  แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


  

  แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ


  

  แบบคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน


  

  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน


  

  หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน


  

  คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


  

  คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร


  

  คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


  

  คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร


  

  คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น


  

  คำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567


  

  แบบคำร้องทั่วไป


  

  แบบสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นผู้ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


  

  แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


  

  แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


  

  แบบคำขอรับการสงเคราะห์


  

  คำร้องขอรับเงินค่าปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนและแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online


  

  คำร้องขออนุญาตโฆษณา แบบ ร.ส.๑ แบบ ร.ส.๒


คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สถิติการเยี่ยมชม
เริ่มนับ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ผู้ใช้งานขณะนี้  1  คน
   สถิติวันนี้ 87   คน  
   สถิติเมื่อวานนี้ 323   คน  
   สถิติเดือนนี้ 582   คน  
   สถิติเดือนที่แล้ว 13,885   คน  
   สถิติปีนี้ 27,681   คน  
   สถิติทั้งหมด 171,708   คน  
IP ของท่านคือ 34.239.154.201

ขึ้นบนสุด