23 ส.ค. 2564 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) (01 กันยายน 2564)

วันที่ 23 ส.ค. 2564 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย และจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (สท.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เตรียมพร้อมต้อนรับสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้สัมผัสเสี่ยงที่ไม่มีสถานที่กักตัวที่เหมาะสมตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย และตามมาตรการคว

Back to Top