วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 กันยายน 2566)

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด รวมถึงเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ในพื้นที่ตำบลโพธ์ชัย

ขึ้นบนสุด