วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (16 พฤษภาคม 2566)

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ขึ้นบนสุด