19 ส.ค. 2564นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว (01 กันยายน 2564)

วันที่ 19 ส.ค. 2564 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว และให้คำแนะนำตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย

Back to Top