วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ได้นำนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (04 สิงหาคม 2566)

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ได้นำนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลาแก้วกู่ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามมิติ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ขึ้นบนสุด