23 ส.ค. 2564 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)

 :  01 ก.ย. 2564
วันที่ 23 ส.ค. 2564 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย และจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (สท.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เตรียมพร้อมต้อนรับสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้สัมผัสเสี่ยงที่ไม่มีสถานที่กักตัวที่เหมาะสมตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย และตามมาตรการคว

25 ส.ค. 2564 นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมชมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine)

 :  03 ก.ย. 2564

วันที่ 25 ส.ค. 2564 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล ประธานสันนิบาตจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ให้ความอนุเคราะห์มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัว และให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (สท.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัว


แสดงรายการที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

Back to Top